ติดต่อโฆษณา โทร. 086-989-1967
รายการ เจาะลึกทั่วไทย
4 สำนวนถอดถอนในมือ สนช. (1/2)

4 สำนวนถอดถอนในมือ สนช. (1/2)

2014-07-28 14:12:58

รายการเจาะลึกทั่วไทยโดย ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เจาะประเด็น "4 สำนวนถอดถอนในมือ สนช." ไปกับคุณสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย (อดีตรักษาการประธานวุฒิสภา)

สังคมควรเสพข่าว “เจนี่-เอ๋“ อย่างไร? (2/2)

สังคมควรเสพข่าว “เจนี่-เอ๋“ อย่างไร? (2/2)

2014-07-28 14:12:56

รายการเจาะลึกทั่วไทยโดย ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ และ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ เจาะประเด็น สังคมควรเสพข่าว "เจนี่-เอ๋" อย่างไร? ไปกับ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด) และ คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล)

"ยิ่งลักษณ์" ควงน้องไปป์บินยุโรปอวยพรวันเกิด "ทักษิณ" (1/3)

2014-07-25 11:10:19

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เจาะลึกประเด็น ""ยิ่งลักษณ์" ควงน้องไปป์บินยุโรปอวยพรวันเกิด "ทักษิณ"" ดำเนินรายการโดย ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์

3 ระเบิดเวลาใน กสทช. (2/3)

3 ระเบิดเวลาใน กสทช. (2/3)

2014-07-25 11:16:55

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เจาะลึกประเด็น "3 ระเบิดเวลาใน กสทช." ดำเนินรายการโดย ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์

บอร์ดชุดใหม่ของ ร.ฟ.ท. (3/3)

บอร์ดชุดใหม่ของ ร.ฟ.ท. (3/3)

2014-07-25 11:17:04

วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เจาะลึกประเด็น "บอร์ดชุดใหม่ของ รฟท." ดำเนินรายการโดย ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์

สผ.ไฟเขียว EIA 6 โครงการ (1/3)

สผ.ไฟเขียว EIA 6 โครงการ (1/3)

2014-07-24 14:18:39

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เจาะลึกประเด็น "สผ.ไฟเขียว EIA 6 โครงการ" ดำเนินรายการโดย ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์

จับตารัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) (2/3)

จับตารัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) (2/3)

2014-07-24 14:16:31

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เจาะลึกประเด็น "จับตารัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว)" ดำเนินรายการโดย ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์

ปปง.เสนอขอแยกเป็นองค์กรอิสระไม่ขึ้นตรง รมว.ยุติธรรม (3/3)

ปปง.เสนอขอแยกเป็นองค์กรอิสระไม่ขึ้นตรง รมว.ยุติธรรม (3/3)

2014-07-24 14:12:13

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เจาะลึกประเด็น "ปปง.เสนอขอแยกเป็นองค์กรอิสระไม่ขึ้นตรง รมว.ยุติธรรม" ดำเนินรายการโดย ดนัย เอกมหาสวัสดิ์ อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์