ติดต่อโฆษณา โทร. 086-989-1967

ความเป็นมาวันต่อต้านยาเสพติด

2012-06-26 11:13:10
ทางสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดวันสำคัญสากลในการต่อต้านการใช้ยาในทางผิดและค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่ในรัฐบาลชุดนี้กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ มีเป้าหมายในการนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาประมาณ 400,000 คน ทั่วประเทศ ไปติดตามประวัติความเป็นมาวันต่อต้านยาเสพติดจากรายงาน คุณเพชรรัตน์ วิทยสินธนา ผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์

 

SPECIAL REPORT
SpringNews