ติดต่อโฆษณา โทร. 086-989-1967

AEC Vision เครื่องดนตรีประจำชาติลาว

2013-03-02 10:20:30
"แคน" เป็นเครื่องดนตรีประจำชาติลาวและเป็นเครื่องเป่าพื้นเมืองของชาวลาวที่ใช้ไม้ขนาดต่างๆประกอบกันเข้าเป็นตัวแคนซึ่งเป็นเครื่องเป่าที่มีซิ่นโลหะและมาหลายขนาด

 

SPECIAL REPORT
SpringNews