AEC Vision เครื่องดนตรีประจำชาติลาว

2013-03-02 10:20:30 | อ่าน 1176 ครั้ง
"แคน" เป็นเครื่องดนตรีประจำชาติลาวและเป็นเครื่องเป่าพื้นเมืองของชาวลาวที่ใช้ไม้ขนาดต่างๆประกอบกันเข้าเป็นตัวแคนซึ่งเป็นเครื่องเป่าที่มีซิ่นโลหะและมาหลายขนาด

 

Special Report